Politika varstva osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov
V podjetju Zgonc d.o.o. Sodražica spoštujemo vašo zasebnost in varstvo vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke varujemo skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju GDPR), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

Uporabnik
Uporabnik je vsaka fizična ali pravna osba, ki uporablja spletno stran www.zgonc.net.

Upravljalec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je Zgonc d.o.o. Sodražica, Jelovec 12, 1317 Sodražica, Slovenija (v nadaljevanju: upravljavec).

Pooblaščena oseba
V skladu z določilom 37.člena Splošne uredbe nismo imenovali pooblaščene osebe. V primeru kakršnih koli vprašanj v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, pa se lahko vedno obrnete na naslov info(afna)zgonc.net

Osebni podatki
Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Namen uporabe osebnih podatkov
Osebne podatke upravljalec zbira, ker je:

  • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca
  • obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljalcu;
  • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov (fakturiranje, izterjava dolga, vodenje rač. evidenc);
  • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. (obveščanje o potencialnih odpoklicih izdelkov)

Posredovanje podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije.
Upravljalec ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije. Izjema so statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, za katere se uporabljajo spletne platforme Google Analytics.

PIŠKOTKI

Spletno mesto www.zgonc.net za svoje nemoteno delovanje uporablja t.i. piškotke (angl. cookies). Piškotek (angl. cookie) je datoteka, ki shrani nastavitve spletne strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja posameznik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Google Analytics

Spletna platforma Google Analytics v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti, zagotavlja spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in potrjuje, da so pridobili certifikat sladnosti s ščitom zasebnosti EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

Google Analytics omogoča, da si uporabniki sami uredijo nastavitve za obdelavo njihovih podatkov z uporabo orodja Google Analytics. Več informacij o Googlovih pogojih storitve in pravilniku zasebnosti, najdete na naslednjih spletnih povezavah.

Pogoji storitve,
Politika zasebnosti

SPREMEMBE IN VELJAVNOST

Zgonc d.o.o. Sodžažica si pridržuje pravico do spremembe Politike varstva zasebnosti o čemer vas bomo ustrezno obvestili.

Politika varstva zasebnosti velja od 12.2.2020